Podmínky užívání

Podmínky používání webové stránky Spigo

 1. Přijmout
  1. Podmínky na této stránce se vztahují vždy na web Spigo.
  2. Podmínky mohou být změněny bez předchozího varování a jejich nejnovější verze vždy platí.
  3. Pro vytvoření profilu na webu Spigo, stejně jako pro využívání všech služeb na webu Spigo je nutné přečíst a souhlasit s podmínkami užívání.

 2. Uživatel
  1. Při vytváření profilu je přípustné uvádět pouze pravdivé údaje.
  2. Jakmile by byla při vytváření profilu zadána emailová adresa jiné osoby, bude tato skutečnost ihned nahlášena policii s udáním IP adresy a doby prohřešku.
  3. Spigo si vyhrazuje právo rozesílat mailem informační bulletiny.
  4. Každý může mít na webu Spigo pouze jeden profil. Není dovoleno mít více aktivních profilů nebo profily sdílet.
  5. Spigo může smazat bez upozornění profil toho uživatele, který nedodržuje obecná ustanovení. Dále si Spigo vyhrazuje práva zablokovat veškerý přístup na domovskou stránku uživatelům, kteří vykazují nevhodné chování. Toto rozhodnutí leží výhradně na Spigu a bude uděleno bez ohledu na placené členství.

 3. Profil
  1. Fotky, které jsou ve spojitosti s uživatelovým profilem uložené na stránkách Spigo, nesmí mít pornografický, nebo jiný obsah, který by odporoval dobrým mravům.
  2. Profilové obrázky musí být buď vytvořené v avatar editoru Spiga nebo musí zobrazovat osobou, která se na webu Spigo registrovala. Musí to být fotografie z nedávné doby, na které nebude zbytečně volné plochy.
  3. Spigo si vyhrazuje právo zvýraznit profily, zahrnující profilové obrázky na webu Spigo a na Facebooku Spiga. Např. má-li uživatel narozeniny nebo když vyhraje cenu.

 4. Hry
  1. Spigo vylučuje svou odpovědnost za chyby, omyly a vady jakékoliv povahy, které mohly být způsobeny hrami nebo stránkou. Používání stránky a hraní her jsou pouze na své vlastní riziko.
  2. Spigo se nicméně bude vždy snažit opravovat chyby poruchy na stránkách a naslouchat kritice a poznámkám ze strany svých uživatelů.
  3. Není dovoleno používat jakékoliv elektronické či mechanické pomůcky, které by v jakoli, přímo nebo nepřímo automatizovaně či jinak nahrazovali hřáče při hraní. Jestliže existuje dostatek podezření, že je toto pravidlo porušováno, bude to bezprostředně nahlášeno policii a budou podniknuty další právní kroky, které Spigo uzná za vhodné.

 5. Výhry a vklady
  1. Výhry vyhrané na webu Spigo jsou výherci přímo připsány na jeho bankovní účet. Pro obdržení výhry je tedy nutné mít bankovní konto a uvést jeho číslo. Jestliže uživatel nemá tuzemské bankovní konto, ponese v případě výhry všechny bankovní poplatky spojené s převodem výhry. Navíc budou uživateli přičteny navrub všechny poplatky vzniklé zasláním výhry na nesprávné číslo účtu, zapříčiněné uživatelem. Výběry z uživatelova Spigo konta vždy zpoplatněny částkou Kč 150,00.
  2. Výhry musí být vyzvednuty během jednoho roka od jejich výhry, jinak na ně nárok propadá. Navíc každá výhra přesahující Kč 2 000,00, musí být odebrána během jednoho měsíce.
  3. Právo na (fyzické) výhry na stránce (např. výhry v turnajích, loterii a jiných soutěžích) bude odebráno v případě, že výherce neodpoví na naši zprávu a nedodá nám jeho jméno a adresu během 90ti dnů, pokud daná soutěž neurčí jinou dobu. Výherce budeme kontaktovat dopisem na Spigo a nebo ve vyjímečných případech na emailovou adresu, kterou nám uživatel poskytl.
  4. Ceny a produkty, které jsou vyhrány na webu Spigo.cz nemohou být zasílány do zemí mimo Českou republiku. Spiga vyhraná na tomto webu také nebudou převedeny do jiných Spigo zemí.
  5. Neaktivní účty nemohou neustále shromažďovat peníze. Z neaktivních účtů Spigo s kladným zůstatkem se každý měsíc odečte poplatek 50,00 CZK. Účet se považuje za neaktivní, pokud se jeho vlastník nepřihlásil jeden rok. Dále, zůstatek účtu překračující 2000,00 CZK se musí vybrat během jednoho měsíce. V opačném případě hráč přijde o právo k výběru.

 6. Komunikace na webu Spigo
  1. V žádném případě není dovoleno provozovat reklamu, prodávat jakékoliv věci nebo ve svém profilu vyjadřovat názory, které jsou v rozporu se zákonem. To samé platí pro všechna místa na webu Spigo. Ponecháváme si právo smazat veškerý obsah, který shledáme za nevhodný.